Beboerbladet Rynkenyt


1. marts 2019
I september 2015 udkom vores beboerblad Rynkenyt for første gang, og her er det så også i en onlineudgave. Vi mistede desværre vores redaktør beboer Flemming Danielsen i maj måned 2017, men vi har forsøger at lave en udgave af Rynkenyt hver kvartal alligevel. Kom endelig med bidrag til bladet.

Her er den seneste udgave:

www.langgadehus.dk/media/9499/rynkenyt_marts_2019.pdf