Faciliteter

Til boligerne er der flere fællesarealer, såsom kombineret spise-dagligstue, festsal og kantine. Til hver spise-dagligstue er der en terasse eller altan, som benyttes flittigt i sommerhalvåret. Beboerne har mulighed for at benytte et lille bibliotek og et træningsrum, som begge er beliggende i stueetagen. Der er i plejecentret desuden tandklinik og frisør. 

På Langgadehus har vi eget produktionskøkken, som producerer al vores mad. Desuden er der i hver spise-dagligstue køkkenfaciliteter, hvor der kan laves mad og bages.

På Langgadehus får alle en vurdering af en fysioterapeut efter indflytning og mulighed for et tilbud om træning. To gange ugentligt er det muligt at komme til holdgymnastik, som varetages af en fysioterapeut. Derudover har vi mulighed for at tilkalde ergoterapeuter ved behov for nye eller ændring af hjælpemidler. 

Vi har en aktivitetsmedarbejder, som arrangerer gymnastik, meditation, billiard, madlavning og bagning, biograf, sang, fredagsbar, ture ud af huset mm.

Vi har også egen bus, som er mulig at bruge på ture ud af huset. 

Til beboere og pårørende